Ämmaemand

Lapsepõlv möödus mul Kuressaares, kus peale Kuresssaare Gümnaasiumi lõpetamist suundusin Tallinna Meditsiinikooli ämmaemandaks õppima.
1986.aastal alustasin tööd ämmaemandana Kuressaare Haigla sünnitusosakonnas.
Erakliinikus Hanvar töötan 2004. aastast alates.
2005. aastal läbisin noortenõustajate baaskoolituse ning nõustan noori Amor Noorte Nõustamiskeskuses.
2011. aastal omandasin Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis rakendusliku kõrghariduse ämmaemanda ja õe erialal.
Olen uute teadmiste saamiseks pidevalt osalenud ka paljudel erialastel koolitustel.
Põhiliselt tegelengi ämmaemand-noortenõustajana ning ka rasedate nõustamise ja perekooli läbiviimisega.
Olen ka Eesti Ämmaemandate Ühingu liige